Bimectin Plus 50 ml

Comandă telefonică:
0751 889 980

Compoziţia calitativă şi cantitativă
1 ml produs conţine
Substanţă activă:
- Ivermectinã 10 mg
- Clorsulon 100 mg
Excipient (excipienţi):
- Propilen-glicol, glicerolformal, monoetanolamină

Forma farmaceutică
Soluţie injectabilă. Soluţie sterilă neapoasă, limpede, de la incolor la galben pal.

Specii ţintă: Bovine.

Proprietăţi farmacodinamice

Ivermectina face parte din clasa lactonelor macrociclice a endectocidelor şi are un mod de acţionare unic. Are un larg şi puternic efect antiparazitar. Se leagă selectiv şi cu mare afinitate de canalele ionului de clor cu poartă de glutamat, existente la nivelul celulelor nervoase şi musculare ale nevertebratelor. Aceasta duce la creşterea permeabilităţii membranei celulare pentru ionii de clor, însoţită de hiperpolarizarea celulei nervoase sau musculare, ceea ce cauzează paralizia şi moartea parazitului. Compuşii din această clasă pot să interacţioneze, de asemenea, cu alte canale de clor cu poarta asigurată de alt ligand, cum ar fi cele a căror poartă este asigurată de acidul gama-aminobutiric (GABA), un neurotransmiţător. Marja de siguranţă a compuşilor din această clasă este dată de faptul că mamiferele nu au canale de clor cu poartă de glutamat, că lactonele macrociclice au o afinitate scăzută pentru alte canale de clor ale mamiferelor cu poartă asigurată de un ligand şi că nu traversează cu uşurinţă bariera hematoencefalică.

Clorsulonul este absorbit rapid în fluxul sangvin. El este legat de eritrocitele şi plasma ingerate de trematode. Clorsulonul inhibă enzimele glicolitice din nematode, privându-le astfel de principala sursă de energie metabolică.

Particularităţi farmacocinetice

Dupã administrarea subcutanată a 2 mg clorsulon şi 0.2 mg ivermectin per kg greutate vie, analiza plasmei a demonstrat o absorbţie lentă şi constantă a ivermectinei, care a ajuns la o concentrare maximă în plasmă într-un interval de timp mediu de 1,50 zile. În contrast, clorsulonul a apărut ca fiind absorbit imediat, cu o concentraţie maximă în plasma într-un interval de timp mediu de 0,25 zile Timpul limită de înjumătăţire pentru cele două substanţe active a fost determinat după cum urmează: ivermectin - aproximativ 3,79 zile şi clorsulon - aproximativ 3,58 zile.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Produsul este indicat pentru tratarea infestatiilor mixte cu trematode şi nematode sau cu artropode, cu următorii paraziţi:

Viermi cilindrici gastrointestinali (adulţi şi larve în stadiul patru):

Ostertagia ostertagi (inclusiv stadiile larvare inhibate), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctate, Cooperia pectinate, Bunostomum phlebotomum Oesophagostamum radiatum, Strongyloides papillosus (adult), N. spathiger (adult), N. helvetianus (adult)

Viermi pulmonari (adulţi şi larve în stadiul patru):

Dictyocaulus viviparus

Viermi de gălbeazã (adulţi): Fasciola hepatica

Viermi oculari (adulţi): Thelazia spp

Hypoderma (stadii parazite): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum

Agenţi ai râiei: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis

Păduchi: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

Produsul poate fi folosit in controlul infestăriilor cu păduchi malofagi (Damalinia bovis) şi cu acarianul Chorioptes bovis, dar este posibil să nu se obţină o eliminare completă a acestora.

Efect prelungit:
Produsul administrat în doza recomandată de lml/50kg greutate vie elimină posibilitatea reinfestării cu Haemonchus placei, Cooperia spp. şi Trichostrongylus axei până la 14 zile după tratament, cu Ostertagia ostertagi şi Oesophagostomum radiatum până la 21 de zile după tratament şi cu Dictyocaulus viviparus până la 28 de zile după tratament.

Contraindicaţii:

Acest produs nu trebuie să fie administrat intramuscular sau intravenos.

Acest produs este un produs cu volum redus, autorizat pentru folosirea la bovine.

Nu trebuie folosit la alte specii, deoarece pot apărea reacţii adverse grave, inclusiv decese, la câini, în special la rasele Coollie, Old English Shepdog şi la rasele sau încrucişările înrudite.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

E necesar să se evite cu grijă următoarele practici, deoarece sporesc riscul dezvoltării rezistenţei şi pot duce în cele din urmă la lipsa totală a eficienţei tratamentului:

Folosirea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă, pentru o perioadă îndelungată de timp.

Dozarea insuficientă, care ar putea fi datorată estimării greşite a greutăţii corporale, administrarea greşită a produsului sau calibrarea necorespunzătoare a dispozitivului de dozare (dacă este folosit).

Cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice vor trebui investigate suplimentar, cu ajutorul unor teste suplimentare adecvate (e.g. Faecal Egg Count Reduction Test). în cazurile când rezultatele testelor sugerează rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va recurge la un antihelmintic aparţinând altei clase farmacologice, cu mod diferit de acţiune

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizarea la animale
Acest produs nu conţine nici o substanţă antimicrobiană. Curãţati cu un tampon înaintea extragerii flecarei doze.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale
Nu fumaţi sau mâncaţi în timp ce manevraţi produsul. Spălaţi mâinile după utilizare. Purtaţi mănuşi şi ochelari când manevraţi produsul medicinal veterinar. Evitaţi contactul direct cu pielea. Evitaţi auto-injectarea: produsul poate provoca iritaţii locale şi/sau durere la locul injectării. în caz de auto-injectare accidentală, cereţi sfatul medicului şi arătaţi-i prospectul.

Alte măsuri de precauţie
Produsul este foarte toxic pentru vietăţile acvatice şi pentru insectele de bălegar. Bovinele tratate nu trebuie să aibă acces direct la iazuri, pâraie sau canale timp de 14 zile de la tratament. Nu pot fi excluse efecte pe termen lung la insectele de bălegar, cauzate de folosirea continuă şi repetată a produsului. în consecinţă, repetarea tratamentului pe aceeaşi păşune în răstimpul unui singur sezon se va face numai cu acordul veterinarului

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)
în urma administrării subcutanate, la unele bovine s-a observat un discomfort trecător. De asemenea, s-a observat în cazuri rare inflamarea ţesutului moale în locul injectării. Aceste reacţii au dispărut fără tratament.

Folosirea în timpul gestaţiei, al lactaţiei sau după fătare
Poate fi folosit în timpul gestaţiei şi al alăptării. Poate fi folosit la animalele destinate reproducţiei.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Nu se cunoaşte niciuna.

Cantităţi ce trebuie administrate şi calea de administrare
Dozajul şi durata tratamentului: 200 μg ivermectinã şi 2 mg clorsulon / kg greutate vie, corespunzând cu o doză unică de l ml per 50 kg greutate vie.

Recomandãri pentru administrarea corectã:
Produsul se administreaza prin injectii subcutanate in zona din fata sau inapoia umarului (spetei). Dozele care depasesc 10 ml trebuie fractionate si injectate in zone separate. Se recomanda ca injectarea sa se faca in alte locuri decat cele folosite pentru alte tratamente parenterale. Este recomandata folosirea unui ac steril cu diametrul de 15-20 mm. Pentru administrarile in masa se recomanda utilizarea unei seringi automate. Stabilirea perioadei de efectuare a tratamentului trebuie sa se bazeze pe evaluarea factorilor epidemiologici si trebuie adaptata conditiilor existente in fiecare ferma. Dozarea se stabileste de catre personal calificat. Pentru a se asigura o dozare corectă, este necesară determinarea cu cât mai mare exactitate a greutăţii corporale. Dacă animalele trebuie tratate colectiv şi nu individual, pentru a se evita dozarea insuficientă sau supradozarea, acestea trebuie să fie grupate în funcţie de greutatea lor corporală, dozajul facându-se în consecinţă. Atunci cand temperatura produsului este mai mica de 5ºC, pot aparea dificultati in administrarea acestuia datorate vâscozitâţii crescute. Incalzirea produsului şi a dispozitivului de injectare la aprox. 15ºC poate spori în mare masurã eficienţa procesului de injectare. Pentru un recipient de 500 ml, este recomandată folosirea în exclusivitate a unei seringi automate. Pentru recipientul de 50 ml se recomandă folosirea unei seringi semiautomate.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), dacă este cazul
O doză de 25 ml produs per 50 kg greutate vie (de 25 de ori doza recomandată) poate duce la leziuni în locul injectării,inclusiv necrozarea ţesutului, edeme, fibroză şi inflamaţii. Nu s-au observat alte reacţii provocate de medicament

Timp de asteptare:
- Carne si organe: 66 zile.
- Lapte: nu se utilizeaza la bovinele care produc lapte pentru consum uman. Nu se utilizeaza la vaci de lapte fara lactatie si nici la juninci gestante care au mai putin de 60 de zile pãnâ la parturiţie.

Incompatibilităţi
Nu se cunosc.

Termen de valabilitate
- Termenul de valabilitate al produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
- Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lasa la indemana sau in vazul copiilor! A se feri de luminã. Recipientul trebuie pãstrat în ambalajul exterior de carton, pentru a-l feri de luminã. Dupã extragerea primei doze, flaconul trebuie folosit in intregime în termen de 28 zile. Produsul nefosit în acest interval trebuie îndepãrtat conform legii.

Precautii speciale pentru eliminarea produselor neutilizate sau a deseurilor, dupa caz:
Produsul este extrem de periculos pentru peşti şi vietãţi acvatice. Nu contaminaţi apele de suprafaţã sau canalele cu produs sau cu recipientele folosite. Eliminaţi produsul nefolosit si recipientele in conformitate cu regulamentele autoritatii locale care se ocupa cu depozitarea deseurilor.